Cílem kurzu Napište super web je ukázat základy copy metody tak, jak ji sama používám.
Pokud se to nepodaří a videolekce vám nic nedají, napište mi do 14 dní od zakoupení e-mail a vrátím vám peníze.
mich@elamuzikova.cz
—–

Obchodní podmínky

pro prodej online kurzu na webové adrese www.365copytriku.cz/kurz

Provozovatelem webu je:
Michaela Mužíková
Františka Křížka 15, Praha 170 00
Zapsána v živnostenském rejstříku ÚMČ Prahy 7
IČ: 03695093
DIČ: 875706/1819

1. Obecná ustanovení

1.1 Poskytovatelem online kurzu je provozovatel tohoto webu – Michaela Mužíková, zapsána v živnostenském rejstříku pod IČ: 03695093, dále jen  „Poskytovatel“.

1.2 „Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku online kurzu Poskytovatele.

2. Předmět služby

2.1 Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k datovému streamingu videolekcí (dále jen „online kurz“)
2.2 Videa poskytována v rámci online kurzu jsou dostupná pouze ve formě online streamingu dat ze serveru www.365copytriku.cz/kurz. Pro sledování online kurzu je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu. Online kurz není dostupný na médiích typu DVD, ani jej nejde stahovat do počítače pro pozdější offline sledování

3. Rozsah služby

3.1 Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému online kurzu.
3.2 Přístup není časově nijak omezen.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1 Uživatel má právo využívat služby objednaného online kurzu bez časového omezení.

4.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením online kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. Za testovací video se považují dvě lekce zdarma. Úhradou objednávky online kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a vyjadřuje tak souhlas se stejnou kvalitou přehrávání pro celý kurz.

4.3 Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v oddíle Ochrana autorských práv.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1 Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému online kurzu po obdržení platby za kurz na svůj účet.

5.2 Poskytovatel má právo okamžitě ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu v případě porušení Ochrany autorských práv.

5.3 Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. To však jen do chvíle, než mu Uživatel tento souhlas formou e-mailové zprávy odebere.

5.4 V případě nedostupnosti kurzu je Poskytovatel povinen zajistit nápravu v nejkratším možném čase.

6. Ochrana autorských práv

6.1 Online kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále. Elektronicky, audiovizuálně, zvukově ani přepisem.

6.2 Uživatel souhlasí uhrazením kurzovného s tím, že přístup a přehrávání online kurzu nejsou anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k online kurzu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání videa použito.

6.3 Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiná úložiště dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu.

6.5 Uživatel se zavazuje nešířit internetovou adresu, na které jsou videa online kurzu umístěna.

6.6 Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).

7. Odstoupení od smlouvy 

7.1 Není-li kupující s online kurzem spokojen, může na to poskytovatele upozornit a požadovat vrácení své platby.
7.2 Reklamaci lze provést do 14 dnů od zakoupení online kurzu prostřednictvím e-mailu.

8. Reklamace

8.1 Reklamaci kupující provede zasláním e-mailové zprávy na adresu poskytovatele (mich@elamuzikova.cz).
8.2 E-mailová zpráva musí obsahovat číslo objednávky. Na základě toho bude kupujícímu vrácena uhrazená částka zpět na účet.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje do odvolání.

9.2 Uživatel rozumí tomu, že všechny příklady uvedené v kurzu slouží ke studiu metody copywritingu. Nikoli ke slepému kopírování.

9.3 Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. 8.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

9.4 Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 20.6.2016.